Ämneslärarjournaler

Ämneslärarjournaler

 • Underlättar betygsättning och frånvarokontroll
 • Förbättrar elevuppföljning och undervisning
 • Säkrar elevunderlag vid datorhaveri
Idrottslärarjournaler

Idrottslärarjournaler

 • Underlättar betygsättning och frånvarokontroll
 • Förbättrar elevuppföljning och undervisning
 • Säkrar elevunderlag vid datorhaveri
Elevvårdsjournaler

Elevvårdsjournaler

 • Hjälpmedel för skolhälsovårdspersonal, SYO samt kuratorer:
 • Samverkan med föräldrar och elever
 • Upprätta åtgärdsprogram
 • Leda utvecklingssamtal
 • Genomföra klassråd
 • Motverka mobbning
 • Dokumentera
 • Utvärdera

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Daccus AB, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress daccus@daccus.com.

Daccus AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR