Daccus - Mega Förlag


 Lärarjournaler

Ett grundläggande lärarhjälpmedel!

Ämneslärarjournaler

  • Underlättar betygsättning och frånvarokontroll
  • Förbättrar elevuppföljning och undervisning
  • Säkrar elevunderlag vid datorhaveri

Pris:
250 kr / 10-pack
Beställ 100 stycken, få 10 extra journaler gratis
Beställ 200 stycken, få 50 extra journaler gratis

Idrottslärarjournaler

Idrottslärarjournalen är speciellt anpassad för idrottslärare.

Pris:
300 kr / 10-pack
Beställ 100 stycken, få 10 extra journaler gratis
Beställ 200 stycken, Få 50 extra journaler gratis

Elevvårdsjournaler

Journalen skapar översikt och tipsar om hur man:

  • Samverkar med föräldrar och elever
  • Upprättar ett åtgärdsprogram
  • Leder ett utvecklingssamtal
  • Genomför ett klassråd
  • Motverkar mobbning
  • Dokumenterar
  • Utvärderar

Pris:
350 kr / 10-pack
Beställ 100 stycken, få 10 extra journaler gratis

Beställningar sker via formuläret till höger,

Samtliga priser exclusive moms och frakt

Daccus Mega förlag AB


telefon 0921-10770, Mobil:070-3002064 eller e-post daccus@daccus.com.
Picture of examples

Säker journalföring av elevernas prestationer under terminen.

Fyll i skolans namn, leveransadress, fakturaadress samt din beställarreferens o.s.v.) i formuläret nedan. Var noga med att skriva ditt namn och telnr. så vi kan nå er om det skulle uppstå frågor. Om ni beställer vid vårterminens slut kan vi vänta med leverans lagom till höstterminens start. Skriv i så fall in detta tydligt i beställningen.

Beställ här
* Nödvändig information