Daccus - Mega Förlag


 Lärarjournaler

Ett grundläggande lärarhjälpmedel!

Ämneslärarjournaler

  • Underlättar betygsättning och frånvarokontroll
  • Förbättrar elevuppföljning och undervisning

Pris:
200 kr / 10-pack
100 stycken, 10 extra
200 stycken, 50 extra

Idrottslärarjournaler

En ämneslärarjournal speciellt anpassad för idrottslärare. Finns för två eller tre tillfällen per vecka.

Pris:
220 kr / 10-pack
100 stycken, 10 extra
200 stycken, 50 extra

Elevvårdsjournaler

Journalen skapar översikt och tipsar om hur man:

  • Samverkar med föräldrar och elever
  • Upprättar ett åtgärdsprogram
  • Leder ett utvecklingssamtal
  • Genomför ett klassråd
  • Motverkar mobbning
  • Dokumenterar
  • Utvärderar

Pris:
300 kr / 10-pack
100 stycken, 10 extra

Beställningar sker via formuläret till höger,
telefon 0921-10770 eller e-post daccus@daccus.com.

Vår adress:

Daccus Mega AB
Fatburstrappan 14
118 26 STOCKHOLM
Picture of examples

Säker journalföring av elevernas prestationer under terminen.

Fyll i alla nödvändiga adressuppgifter (skolans namn, leveransadress, fakturaadress o.s.v.) i formuläret nedan. Var noga med att fylla i en kontakt samt var vi kan nå er om det skulle uppstå frågor. Vill du veta mer om våra journaler skickar vi dig gärna ett provex. att utvärdera.

Beställ här
* Nödvändig information